“Ilustrētā Pasaules Vēsture” ir žurnāls, kurš aizraujoši, emocionāli, vizuāli krāšņi vēsta par svarīgiem notikumiem un spilgtām personībām pasaulē un Latvijā. Vairāk nekā astoņu gadu laikā tas iemantojis lielu uzticību un mūsu valstī kļuvis par lasītāko žurnālu populārzinātnisko izdevumu vidū.

Filozofija: “Ilustrētā Pasaules Vēsture” pirmā Latvijā ir metodiski likusi vēstures stāstiem “atdzīvoties” – rakstus koši, vienlaikus jēgpilni ilustrējot ar fotogrāfijām, kartēm, zīmējumiem un izmantojot citus mūsdienīgus informācijas pasniegšanas paņēmienus. Žurnāls aicina aizmirst stereotipiskus priekšstatus par jēdzienu “vēsture” un uz cilvēces pagātni skatīties plaši, jo vēsture taču ir visa dzīve pirms vakardienas.

 

Saturiski žurnāls aptver plašu laiku periodu no antīkajām civilizācijām līdz pat mūsdienām. Galvenie temati ir:

  • liktenīgi vēstures pagriezieni;

  • militārā vēsture: karu gaita, nozīmīgas kaujas, karamākslas sasniegumi;

  • spilgtas personības – valdnieki, politiķi, karavadoņi;

  • ģeogrāfisko atklājumu un dabas katastrofu vēsture;

  • dažādu industriju (autobūve, aviācija, kuģubūve u.c.) vēsture;

  • arhitektūras, kultūras un mākslas mantojums;

  • ikdienas dzīves ainas.

 

Aiva Lapiņa

Ilze Grīnuma

Komanda: “Ilustrēto Pasaules Vēsturi” Latvijā veido profesionāla komanda ar augstām prasībām pret kvalitāti. Galvenā redaktore Aiva Lapiņa ir absolvējusi LU Vēstures un filozofijas fakultāti un strādājusi preses laukā dažādos virzienos vairāk nekā 20 gadu. Tikpat ilgi žurnālistikā strādā galvenās redaktores vietniece Ilze Grīnuma. Uzkrājusi pieredzi Latvijas lielākajos laikrakstos, pēdējos astoņus gadus viņas raksti žurnālā kalpo par paraugu citiem autoriem. Kopā ar abām redaktorēm stāstus vizualizē Liene Rubesa. Satura kvalitāti nodrošina sadarbība ar ļoti plašu vēstures speciālistu loku, tostarp Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes pasniedzējiem, daudzu muzeju un citu pētniecības iestāžu vēsturniekiem.